Hva betyr «grønn utflukt» og «grønn transfer»?

Vi i Art Travel AS jobber aktivt for å bidra til en bærekraftig reiselivsutvikling.

Ansvar og hensyn. MerkeGRØNN UTFLUKT er en bærekraftig utflukt som bygger på:

•   GRØNN TRANSFER

•   HENSYN TIL MILJØ, NATUR- OG KULTURARVEN

•   STØTTE TIL LOKALSAMFUNN 

Målet er at verdiskapningen kompenserer for miljøbelastning, gir midler til vedlikehold av lokale natur- og kulturarv, og bidrar til positiv samfunnsutvikling.

 

Bærekraftige utflukter og transport. Illustrasjon.

Art Travel AS har en egen bærekraftkoordinator som er sertifisert innenfor bærekraftig turproduksjon.

Vi foretar en helhetlig vurdering for hver tur og avgjør hvilke utflukter kan være "grønne". De viktigste elementene er:

 

GRØNN TRANSFER Illustrasjon, grønt blad, indikasjon på bærekraft

Grønn transfer går ut på bruk av kollektiv transport når det er hensiktsmessig.

Når vi setter opp grønne transfers, er det, som regel, gangavstand f. eks. til/fra togstasjon. Dersom det er behov for tilknyttingstransport, bruker vi den type transport  som er hensiktsmessig i forhold til antall reisende, kostnader og miljø.

Kollektiv transport, gjerne tog, er selvsagt et gunstig og miljøvennlig transportalternativ.

Det er dog flere kriterier som må vurderes for å ta miljøriktige valg for hver enkel reise. Vurderingen er bl.a. avhengig av tilbud på reisemålet, antall reisende, klokkeslett, avstander, behov for tilkomstmidler til/fra tog- eller busstasjon m.m. Ikke minst gjestenes komfort er også en viktig faktor i denne vurderingen. I tillegg tar vi også hensyn til lokale transportselskaper med sikte på å bidra til en positiv utvikling i lokalsamfunnet.

Endringer i noen av vurderingsfaktorene kan føre til bruk av en annen type transport enn det som står i turprogrammet.

 

HENSYN TIL MILJØ, NATUR- OG KULTURARVEN Illustrasjon, grønt blad, indikasjon på bærekraft

Grønn utflukt har som mål å redusere slitasje på miljø, natur- og kulturarven. 

 • Vi alltid vurderer besøksstedets egenskaper og bæreevne.
 • Vi er opptatte av å beskytte "sårbare besøksmål", som er spesielt utsatte for slitasje ved turistbesøk. Dette er bl.a. steder der de reisende kommer i nærkontakt med genuine, små samfunn, urbefolkningen, besøker "ubeskyttede" historiske monumenter eller sårbare naturområder med uberørt dyreliv.
 • Vi justerer gruppestørrelse for å unngå overbelastning.
 • Vi oppfordrer våre gjester til å ta ansvar og hensyn, bl.a. respektere fastsatt regelverk og ikke etterlate søppelen.
 • Vi forteller underveis hva man bør og ikke bør gjøre for å redusere belastning og slitasje på historiske steder og naturområder

 

STØTTE TIL LOKALSAMFUNNET Illustrasjon, grønt blad, indikasjon på bærekraft

Grønn utflukt skal bidra til verdiskapning og positiv utvikling i lokalsamfunnet. Våre grønne utflukter skal: 

 • Fremme kulturforståelse og respekt lokalbefolkningen
 • Formidle kunnskap om stedets historie, tradisjoner og levesett
 • Bidra til verdiskapningen, f. eks. ved å besøke produsenter av lokale matvarer, kunst- og håndverksartikler.
 • Støtte opp lokale leverandører, guider og omvisere
 • Måltider skal gjenspeiler lokal gastronomi og matproduksjon
 • Vi forteller underveis hva man bør og ikke bør gjøre for å bidra til den positive utviklingen på besøksstedet

BÆREKRAFT OG ETIKK