Personvern

Art Travel AS er ansvarlig for at behandling av personopplysninger skjer i henhold til gjeldende krav i Lov om behandling av personopplysninger (personopplysningsloven) og Forskrift om behandling av personopplysninger (personopplysningsforskriften).

Personopplysninger

Personopplysning er en opplysning eller vurdering som kan knyttes til deg som enkeltperson, slik som for eksempel navn, adresse, telefonnummer, e-postadresse, IP-adresse og fødselsnummer (både fødselsdato og personnummer).

Opplysninger om atferdsmønstre, bl.a. kjøpshistorikk og atferd på nettsider er også regnet som personopplysninger.

 

Formål ved behandling av personopplysninger

Ved bestilling av reiser:

For å håndtere bestillinger og levere reiselivstjenester etter avtale registrerer vi reisendes navn, postadresse, mobiltelefon og e-postadresse. Fødselsdato og passopplysninger (passnummer, utstedelses- og utløpsdato) innhentes dersom Art Travel AS skal bistå med visumdokumentasjon og/eller dersom disse opplysninger er påkrevet av flyselskap eller myndigheter på reisemålet.

Vi oppfordrer reisende til å oppgi opplysninger om sin helsetilstand og eventuelle allergier av hensyn til helsesikkerhet.

Disse opplysninger innhentes enten fra kunden direkte eller fra den som bestiller en reise på vegne av flere. I så fall regner vi med at den som den som bestiller reisen, har samtykke fra samtlige medreisende til å oppgi deres personopplysninger.

Dersom opplysninger vi har fått fra kunden (bl.a. adresse og telefon) er mangelfulle eller feilaktige, kan vi oppdatere dem via opplysningstjenesten 1881.

E-post, telefon, SMS og, i enkelte tilfeller, postadresse brukes til å kommunisere med kunder i forbindelse med bestilte reiser. E-postadresse brukes også til å sende ut nyhetsbrev som kunden kan når som helst stoppe ved å gi oss en tilbakemelding eller svare «Stopp» på e-posten.

 

Ved bruk nettsider:

Vi bruker informasjonskapsler/cookies på våre nettsider for å samle inn opplysninger om besøkendes bruk og adferd på nettsiden. Dette brukes til å forbedre nettsidens funksjonalitet og videreutvikle våre tilbud. Opplysninger som innhentes her er av anonym karakter og de brukes ikke til å identifisere konkrete personer. Art Travel benytter Google Analytics og Google Adwords.

 

Når du abonnerer på vår kulturblogg/nyhetsbrev:

Navn og epostadresse registreres når du velger å abonnere på vår kulturblogg. Kunden kan når som helst si opp abonnementet ved å gi oss en tilbakemelding eller svare «STOPP» på e-posten.

 

Utlevering av personopplysninger til tredjepart

For å kunne levere reisetjenester du har bestilt utleverer vi nødvendige personopplysninger til våre samarbeidspartnere og underleverandører bl.a. flyselskap, hoteller, busselskap samt guider/reiseledere.

Opplysninger som utleveres inkluderer både personopplysninger som blir påkrevet (navn, kontakttelefon, i noen tilfeller også fødselsdato og passopplysninger) og informasjon om spesielle ønsker og behov kunden har opplyst om ved bestilling av reisen.

Ved bestilling av reiser til land som ligger utenfor EU/EØS-område, vil personopplysninger bli overført til våre samarbeidspartnere i de respektive landene.

 

Lagringstider

Personopplysninger og reisehistorikk lagres vår kundebase. Opplysninger knyttet til enkelte reiser arkiveres i respektive turmapper på serveren hos «Hjelseth Computers AS».

Opplysningene lagres i den tiden vi ser det nødvendig. Personopplysninger som er registrert i vårt fakturasystem «Tripletex» lagres i henhold til bokføringsloven i 5 år.

Navn og epost oppgitt i forbindelse med nyhetsbrev/kulturblogg, slettes omgående.

 

Rettigheter

Alle kunder og kulturbloggabonnenter har rett på å vite hva slags personopplysninger vi har lagret om dem selv. Man kan kreve å få endret eller slettet opplysninger. En komplett sletting av kundenes personopplysninger kan dog skje kun etter 5 år – jf. Bokføringsloven.

Henvendelser om hvilke opplysninger som er registrert sendes skriftlig til info@ArtTravel.no.

Det kan klages til Datatilsynet på behandling i strid med reglene.

 

Informasjonssikkerhet

Vi sikrer personopplysninger ved bl.a. adgangs- og tilgangskontroll. Vår samarbeidspartner Hjelseth Computers AS sørger for å ivareta informasjonssikkerhet og beskytte lagrede opplysninger mot uautorisert tilgang og bruk.

Personopplysninger beskyttes også gjennom interne rutiner og gode holdninger i selskapet.