Vi støtter Mata do Bussaco Fountation og den ærverdige Bussaco-skogen

Mata do Bussaco Foundation driver og bevarer Bussaco nasjonalskog - et vernet naturområde på 1050 mål, som også inneholder unik kulturhistorisk arv.

 

Bussaco-skogen, som har nylig kommet på UNESCO tentativ list, ligger mellom Lisboa og Porto, 40 km fra Atlanterhavet.

I kjernen av området, finner vi en unik, historisk skog, som ble muret av munkene på 1600-tallet. Munkene plantet der vekster og trær som de portugisiske sjøfarerne tok med seg fra den nye verden. De anla stier og bygget små kapeller rundt i skogen. Det lille munkeklosteret  ligger fortsatt midt i skogen ved siden av et fantasifullt jaktslott som ble bygget til Portugals siste kongen i 1888-1907.

Portugal. Bussaco-slottet. Foto

Hva støtter vi ved å støtte Mata do Bussaco Foundation?

Bærekraftsmerke, grønt blad.Planteliv i Bussaco-skogen

 • 257 trearter
 • 89 sjeldne, vernede trearter
 • 400 lokale og 300 eksotiske plantearter
 • Den historiske, botaniske skogen (arboret) med samling av sjeldne og oversjøiske vekster og trær. Trærne ble opprinnelig plantet av munkene på 1600-tallet. Allerede da ble skogen muret og vernet av paven. Det eldste treet regnes å være fra 1644. Denne skogen utgjør 80% av arealet.
 • Furuskogen (Pinhal do Marques) på 150 mål med dominansen av den maritime furu (Pinus pinaster) og akasier.
 • Den autentiske, klimatiske skogen med lokale arter som fortsatt bevarer egenskapene til en primitiv skog som fantes i denne regionen før menneskelig aktivitet.
 • Bregnedalen med mange eksemplarer av bregneplanter på størrelsen med trær, bl.a. tasmansk dicksonia som likner på en palme. Det ble anlagt en spaservei gjennom denne delen av skogen i 1888.
 • Slottshagen, anlagt i 1886-87 med tradisjonell hagedesign fra 1700- og 1800-tallet, og imponerende blomster og busker.
Portugal. Bussaco-skogen. Den opprinnelige, klimatiske skog med lokale vekster og trearter.
Portugal. Bussaco-skogen. Den opprinnelige, klimatiske skog med lokale vekster og trearter.
Portugal. Bussaco-skogen. Eukalyptus. Foto
Portugal. Bussaco-skogen. Eukalyptus.
Portugal. Vannkilde i Bussaco-skogen. Fonte Fria.
Portugal. Vannkilde i Bregnedalen i Bussaco-skogen. Fonte Fria.

Bærekraftsmerke, grønt blad.Dyreliv i Bussaco-skogen

 • Mer enn 150 arter virveldyr
 • Mer enn 600 arter virvelløse dyr
 • 5 fiskearter
 • 10 paddearter
 • 14 reptilarter
 • 86 fuglearter
 • 36 pattedyrarter

Bærekraftsmerke, grønt blad.Den historiske arven i Bussaco-skogen

 • Kongeslottet, bygget (1888-1907) - et vernet nasjonalmonument. I dag Bussaco Palace Hotel.
 • Santa Cruz-klosteret fra 1628.
 • 10 eremitthytter
 • 4 kapeller
 • 20 kapeller med skulpturer som gjenspeiler Jesu vei til Golgata
 • 6 fontener
 • Muren rundt skogen med 10 inngangsporter
 • Militær museum og monumentet til minne om Bussaco-slaget under Napoleonskrigen 27. september 1810.
Portugal. Bussaco-slottet. Foto
Portugal. Bussaco-slottet. Hageanlegget.
Portugal. Et kapell i Bussaco-skogen.
Portugal. Et kapell i Bussaco-skogen.

Bærekraftsmerke, grønt blad.Mata do Bussaco Foundatons arbeidet med bærekraft

 • Arbeid med bærekraftig reiseliv og tilbud av grønne aktiviteter for tilreisende
 • Arbeid innenfor botanisk forskning og utdanning
 • Miljøbevisstgjøringsarbeid og miljørelaterte aktiviteter for barn og ungdom, barnefamilier, lokalbefolkning og turister. Dette er bl.a. miljøverksteder for barn, guidede turer og kurs.
 • Kunst- og kulturformidling. Bussaco som arena for kunstnere og malekurs. Promotering og salg av lokalt håndverk.

 

 

Hvvorfor trenger Mata do Bussaco Foundation vår støtte?

Til tross for sin unike natur- og kulturarv og plass på UNESCO tentative listen, opplever Mata do Bussaco Fountation alvorlig inntektsmangel.

Stiftelsen ble opprettet i 2009 da Portugal ble rammet av finanskrisen. Dette var et av tiltak for å avlaste det kriserammede statsbudsjettet. Stiftelsen skulle drifte området og skaffe egne inntekter til å finansiere både skogsdrift og vedlikehold av skogen og tilhørende historiske bygninger.

Hvordan er stiftelsen finansiert?

Stiftelses inntekter kommer hovedsakelig fra salg av inngangsbilletter til skogen og klosteret, omvisningstjenester, salg av lokale håndverksartikler og drift ev en liten kaffebar. Den største inntektsposten er dog leie av Bussaco-slottet til selskapet som driver Bussaco Palace Hotel.

Inntektsgrunnlaget er på lagt ikke tilstrekkelig til å vedlikeholde den verdifulle skogen og historiske bygninger. Både skogskapeller (flere av dem er i forfallent tilstand), klosteret og ikke minst selve slottet har en sterkt behov for snarlig restaurering.

Hva er det årlige budsjettet?

Sofia Lavrador, reiselivsansvarlig, forteller at offentlig støtte uteble de siste årene, noe som skaffet et alvorlig budsjettunderskudd. Dermed har donasjoner blitt en ekstremt viktig inntektskilde.

Stiftelsen har i utgangspunktet for lavt budsjett i forhold til det arbeidet de utfører. Det årlige driftsbudsjettet tilsvarer ca. kr 8 mill., unntatt investeringer, som det er ikke rom for i det hele tatt. Inntekter i 2022 var tilsvarende ca. kr 7,2 mill. inkl. donasjoner som utgjorde over 10%.

Selv med dette lave budsjettet, gir stiftelsen arbeid til 29 personer fra nærområdet. Dette er entusiastiske, engasjerte mennesker som gjør en formidabel innsats til å bevare sitt lokale natur- og kulturarv.

De ansatte trenger og fortjener vår støtte! Bussaco-skogen, slottet og skogskapellene trenger og fortjener å bli tatt vare på!

La oss bidra! Se om vi kan gjøre forskjellen!

 

Maria og Julio fra Art Travel (til høyre) i møte med styreleder for Mata do Buçaco Foundation, Guilherme Duarte, og ansvarlig for turisme - Sofia Lavrador og José Luís Ferreira. Bussaco, desember 2022.

Maria og Julio fra Art Travel (til høyre) i møte med styreleder for Mata do Buçaco Foundation, Guilherme Duarte (midten), og reiselivsansvarlige Sofia Lavrador og José Luís Ferreira. Bussaco, desember 2022.

 

 

Hvordan kan jeg bidra til å støtte Bussaco-skogen?

 1. Gjennom CO2-kompensasjon ved bestilling av reiser. Vi estimerer CO2-utslipp, men du bestemmer selv hvor mye du vil kompensere. Det gjør du ved å fylle ut et valgfritt beløp i CO2-kompensasjonsfeltet på bestillingsskjema. Pengene vil gå til Mata do Bussaco Foundation.
 2. Ved å bruke lenken under. Du bestemmer selv hvor mye du ønsker å donere. Minste bidraget er satt til kr 100.

BÆREKRAFT OG ETIKK