Økologiske fotavtrykk. Illustrasjon.

Hvordan beregner vi kompensasjon for CO2-utslippet?

Art Travel tilbyr CO2-kompensasjon  

 

Bærekraftsmerke, grønt blad. Hva tar vi med i beregningen?

 • Flyreise
 • Transport på destinasjonen
 • Hotellopphold
 • Måltider

 


Bærekraftsmerke, grønt blad. Hvordan beregner vi CO2-utslippet?

 • FLYREISE. Det finnes mange kalkulatorer som beregnet CO2 per flyvning uten å ta hensyn til antall passasjerer om bord. Vi velger å bruke gjennomsnittstallet på 90 kg per passasjer per time.

 • TRANSPORT PÅ DESTINASJONEN. Vi estimerer antall kilometer i forhold turprogram og beregner utslipp i forhold til transportmidler vi benytter på de ulike turene.

 • HOTELLOPPHOLD. Ikke bare transport, men også hotellopphold genererer ekstra utslipp. Beregningen her er dog mer komplisert og avhenger av ulike fakturer, bl.a. størrelse og fasiliteter på hotellet, hvor miljøvennlig er driften etc.
  Vi har ikke som mål å beregne eksakte tall for et bestemt hotell, men gjøre gjestene oppmerksomme på at også hotellopphold genererer utslipp.
  Som estimatet bruker vi gjennomsnittstallene for land/kontinent for 2022.

 • MÅLTIDER. Denne beregningen er komplisert og avhenger både av meny og mange andre faktorer. Et måltid på restaurant som bruker lokale matvarer, har energieffektivt kjøkkenutstyr og lite matsvin, kan generere mindre utslipp enn matlagingen hjemme.
  Vi tar utgangspunkt i et gjennomsnittlig daglig matforbruk for å estimerer miljøutslipp tilknyttet måltider.

 


Bærekraftsmerke, grønt blad. Hva koster det å kompensere for en tonn CO2?

I en rapport fra Carbon Majors Database fra 2017, utarbeidet av CDP (Carbon Disclosure Project), Climate Accountability Institute og the NewClimate Institute, anbefales det en pris på minst 40-100 USD per tonn CO2-utslipp.

De fleste kompensasjonstilbydere beregner utslipp per flyvning uten å ta hensyn til antall passasjerer om bord, og setter prisen betydelig lavere, ca. 10-25 USD per tonn CO2.

Art Travel estimerer kompensasjonen til kr 400 per tonn CO2, men det er ditt valg om du ønsker å kompensere for klimautslipp og hvor mye. Vi setter minste beløpet til kr 100.

BÆREKRAFT OG ETIKK