Hva er en bærekraftig reise?

Bærekraftsprinsepper. Illustrasjon.
Ikon - bærekraftig reise

Art Travel AS arbeider kontinuerlig med bærekraft. Vi har som mål at de fleste av våre reiser skal være bærekraftige.

Vi har valgt ut kriterier for å kunne definere en reise som bærekraftig:

  • Det ble gjort vurderinger med tanke på bærekraft ved utvikling av turprogrammet
  • Det er benyttet et bærekraftig hotell
  • Det ble gjort en helhetlig vurdering av transportalternativer og tatt hensiktsmessige valg
  • Grønne utflukter og transfers er benyttet der det er mulig
  • Det er valgt restauranter som benytter lokale matvarer
  • Vi sørger for at lokale guider og aktivitetsarrangører får et rettferdig honorar
  • Det er utarbeidet en bærekraftguide for turdeltakere
  • Turdeltakere vil få mulighet til å kompensere for CO2-utslipp for reisen
  • Vi har direkte kontakt med lokale leverandører for å bidra til en kostnadseffektiv og rettferdig fordeling
  • Der det er nødvendig å bruke agenter og mellomledd, velger vi de som kan sitt dokumentere bærekraftarbeid

BÆREKRAFT OG ETIKK