Er du glad i kunst? Kommunikasjon gjennom farger og former, kunstmaling og skulptur, brukskunst og håndverk, arkitektur og design, foto og moderne installasjoner?

Er du interessert i historie? Da liker du kanskje å studere de gamle maleriene som tar oss tilbake i tid, forteller historier, viser steder og mennesker og gir oss verdifull kunnskap?

Vi vil gjerne fortelle om kjente kunstverk, kunst og kunstnere fra våre destinasjoner.

Don Quijote og Sancho. Illustrasjon av Gustave Dore.

Gustave Doré – kunstner som skapte Don Quijotes utseende

Julekrybbe fra Santa Cruz-klosteret i Portugal. Foto

Julekrybbe fra Santa Cruz-klosteret i Portugal