Don Quijote og Sancho Panza. Tegning av Gustave Dore

Gustave Doré – kunstner som skapte Don Quijotes utseende

Julekrybbe fra Santa Cruz-klosteret i Portugal. Foto

Julekrybbe fra Santa Cruz-klosteret i Portugal

Er du glad i kunst? Kommunikasjon gjennom farger og former, kunstmaling og skulptur, brukskunst og håndverk, arkitektur og design, foto og moderne installasjoner?

Er du interessert i historie? Da liker du kanskje å studere de gamle maleriene som tar oss tilbake i tid, forteller historier, viser steder og mennesker og gir oss verdifull kunnskap?

Vi vil gjerne fortelle om kjente kunstverk, kunst og kunstnere fra våre destinasjoner.

Husk å abonnere
på kulturbloggen
og nyhetsbrevet :)