Retningslinjer for bærekraftig og etisk drift

Vi har som mål å tilby bærekraftige reiser som maksimerer de positive effektene turisme kan ha på enkeltpersoner og lokalsamfunn, samtidig som de reduserer negative sosiale og miljømessige konsekvenser.

GRØNT KONTOR OG BEDRIFTSINTERNE FORHOLD Illustrasjon, grønt blad, indikasjon på bærekraft

 • Vi har en egen bærekraftkoordinator som er sertifisert innenfor bærekraftig turproduksjon.
 • Vår drift er basert på bærekraftprinsipper, ansvar og etikk i samhold med aktuelle lover og regelverk.
 • Vi bygger opp en attraktiv, hyggelig og inkluderende arbeidsplass med rom for kreativitet, vekst og personlig utvikling i tillegg til trygge sosiale rammer.
 • Vi følger prinsipper for grønn kontordrift som bl.a. minimal papirbruk, strømbesparelser, resirkulering, ansvarlig innkjøp og bruk av miljøvennlige produkter.
 • Vi evaluerer og tilpasser våre tiltak, og innrapporterer til Travelife.

 

BÆREKRAFTIG TURPRODUKSJON Illustrasjon, grønt blad, indikasjon på bærekraft

 • Vi har som mål at de fleste reiser som vi tilbyr skal være bærekraftige. Dette forutsetter at reisen skal inneholde flere bærekraftige elementer - bærekraftig overnatting, transport og utflukter Les mer om bærekraftige reiser »
 • Vi velger lokale samarbeidspartnere som driver ansvarlig og oppfordrer dem til å ta i bruk flere bærekraftprinsipper.
 • Vi foretrekker å jobbe med lokalt eide virksomheter som gjenspeiler lokal kultur og representerer lokalt samfunn.
 • Vi sørger for rettferdig belønning av virksomheter og mennesker som tar imot våre gjester.
 • Vi har som mål å minimere uheldige effekter på miljø og samfunn, og vi tar en rekke forhåndsregler, bl.a. når det gjelder sårbare utfluktsmål.
 • Våre reiser skal fremme lokal kultur, historie, gastronomi og tradisjoner, og bidra til å styrke positivt utvikling på våre reisemål.

 

INNVOLVERING AV KUNDER I BÆREKRAFTARBEID Illustrasjon, grønt blad, indikasjon på bærekraft

 • Vi er opptatt av å gi utfyllende informasjon om reisen i forkant av bestillingen. Vi får alltid frem evt. ulemper som f. eks. for tidlig flyavgang, for lang mellomlanding o.l. Vi foretrekker å miste salget fremfor å skaffe falske forventninger.
 • Vi tar vare på våre gjester under reisen og sørger for at de får en fin opplevelse.
 • Vi informerer våre gjester om reisemålets kultur og folkeskikk. Vi forteller hva de kan gjøre for å bevare natur og kultur, styrke lokalsamfunn og redusere sine fotavtrykk.
 • Vi lager bærekraftguider til våre kjernereisemål.
 • Vi estimerer miljøutslipp på hver reise, og oppfordrer våre reisende til å kompensere for hele eller deler av utslippet. Pengene vil gå til planting og bevaring av sjeldne trearter i den ærverdige Bussaco-skogen i Portugal.
 • Vårt viktig mål er å skaffe bevissthet og engasjement i ansvarlig turisme blant våre gjester og samarbeidspartnere.

 

Sustainability policy Art Travel (complete policy, english) »