Nyttårs historie: når ble 1. januar årets første dag?

Når ble den 1. januar årets første dag?

Første januar, årets første dag. Det første året som startet med 1. januar var året 45 f. Kr. Dette skjedde da  Julius Cæsar innførte den såkalte Julianske kalender i 46 f. Kr. Det tok imidlertid over 2000 år før årsskiftet ble felles for alle og slik som vi kjenner det i dag – den 1. januar etter den gregorianske kalender.

Årets første dag i middelalderen

Praksisen før i tiden var ulik i de ulike landene. I middelalderen i Europa, under innflytelsen av den katolske kirken, ble årsskiftet knyttet til ulike helligdager blant annet Bebudelsen den 5. mars og Jesu fødsel den 25. desember.

Noen land brukte også 1. januar. Dette var trolig knyttet til Jesu omskjæringsdag, som etter jødisk tradisjon måtte skje den 8. dag etter fødselen.

Tradisjon på å starte året med første januar begynte i de nordiske landene i midten av 1500-tallet.

Den gregorianske kalenderen

Offisielt ble første januar stadfestet som årets første dag med innføringen av den gregorianske kalenderen.

Paven Georg XIII innførte den «nye stilen» i oktober 1582 og fastsatte at 1. januar blir årets første dag. Gregoriansk kalender tar utgangspunkt i 365,2425 dager i året slik at hvert 4. år (skuddår) har 366 dager.

Den nye stilen ble først innført de katolske landene Italia, Spania, Portugal, Frankrike, Polen og de oversjøiske koloniene. Etter hvert ble den nye kalenderen tatt i bruk i resten av Europa og ellers i verden. En av de siste landene var Kina som sluttet seg til den nye stilen i 1949.

Norge og Danmark gikk over til gregoriansk kalender i 1700, samtidig som de protestantiske landene, bl.a. Tyskland. Da «hoppet» de fra 17. februar til 1. mars.

Noen av de siste i Europa til å starte året med første januar var England (1752) og Hellas (1923).

Janus. Hugget i marmor. Peisdekor i Yusupov-palasset i St. Petersburg. Foto

Visste du at

årets første måned, januar, har fått sitt navn fra den romerske guden Janus.

Janus var en gud for porter, dører, inn- og utganger, begynnelse og slutt. Janus har to ansikter. Hver av dem ser i sin retning.  Det ene ser mot fremtiden mens det andre ser bakover, mot fortiden. Som regel er det ansikter av en ung og en gammel mann.

Bildet: Typisk presentasjon av Janus.

Bruk av fyrverkeri ved nyttårsfeiringen

Nyttår feires verden rundt med fyrverkeri og det sprenges opp tusenvis av raketter. Denne moderne tradisjonen har imidlertid en årtusengammel historie. Tradisjonen kom til oss fra Asia. I Kina trodde man nemlig at en høy lyd og et skarpt lys holder på avstand de onde åndene.

Maria, daglig leder i Art Travel. Foto

Skrevet av Maria Verkhovskaya
Grunder og daglig leder i Art Travel AS

Innspirasjon fra Kulturbloggen